Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει ανεξάρτητα από τον υπάρχοντα πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών τις παρακάτω θέσεις, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα θα δοθεί στους φυσικούς ομιλητές της γλώσσας:

 • Δύο (2) θέσεις νηπιαγωγών με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον κύκλο Προσχολικής Αγωγής (νηπιαγωγείο) του Αγγλόφωνου Τμήματος
 • Τρεις (3) θέσεις δασκάλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον κύκλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αγγλόφωνου Τμήματος
 • Τέσσερεις (4) θέσεις εκπαιδευτικών Αγγλικής με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας Ι,ως γλώσσας ΙΙ και των μαθημάτων της Ιστορίας, Φιλοσοφίας, Ηθικής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Τρεις (3) θέσεις εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας  με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας II και ΙΙΙ καθώς και των μαθημάτων  της Ιστορίας, Ηθικής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Τρεις (3) θέσεις εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας ΙΙ και ΙΙΙ καθώς και των μαθημάτων της Ιστορίας, Ηθικής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος (γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)
 • Μία (1) θέση Φυσικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος για  τη  διδασκαλία  των μαθημάτων Φυσικών επιστημών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωγραφίας (γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)
 • Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ισπανικής Γλώσσας με σύμβαση ορισμένου χρόνου με πλήρες ωράριο για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας ΙΙΙ και ΙV στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Μία (1) θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου (12 ώρες) Ιταλικής Γλώσσας για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής ως γλώσσας IIΙ και ΙV στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
 • Μία (1) θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου (11 ώρες) εκπαιδευτικού Καλλιτεχνικών στους  κύκλους  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  του  αγγλόφωνου τμήματος (γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)
 • Μία (1) θέση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου (9 ώρες) εκπαιδευτικού Μουσικής στους κύκλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος (γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)
 • Μία (1) θέση αναπληρωτή  μειωμένου ωραρίου (9 ώρες) κλάδου Φυσικών ή κλάδου Μαθηματικών ή  κλάδου  Χημικών  ή  κλάδου  Βιολόγων  στον  κύκλο  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (γλώσσα διδασκαλίας Γαλλικά)
 • Μία (1) θέση ωρομισθίου (6 ώρες) κλάδου Φυσικών ή κλάδου Μαθηματικών, ή κλάδου Χημικών  ή  κλάδου  Βιολόγων  στον  κύκλο  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  (γλώσσα διδασκαλίας Γερμανικά)

    Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (Λ. Κνωσού 6, 71 306, Ηράκλειο Κρήτη) από 15-06-2017 έως και 30-06-2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ