Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα τριάντα (30) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου, διάρκειας  έως  δύο (2) μήνες για  την  αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον αφορά τη λειτουργία των παιδικών εξοχών - κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στον όρμο Γουβιών Κέρκυρας, και συγκεκριμένα:

 • 1 θέση  Συντονιστής
 • 1 θέση  Ειδικός  συνεργάτης - ψυχαγωγός
 • 2 θέσεις  Γυμναστές / στριες
 • 7 θέσεις  Ομαδάρχες
 • 1 θέση  Αποθηκάριος
 • 1 θέση  Διαχειριστής / στρια
 • 1 θέση  Βοηθός Διαχειριστή
 • 1 θέση  Γιατρός
 • 1 θέση  Νοσοκόμος / μα
 • 1 θέση  Προσωπικό Καθαριότητας
 • 2 θέσεις  Επιμελητές / τριες
 • 1 θέση  Συνεργάτης Χειροτεχνίας
 • 1 θέση  Μάγειρας
 • 1 θέση  Βοηθός μάγειρα
 • 1 θέση  Φύλακας
 • 1 θέση  Ειδικός Τεχνίτης
 • 5 θέσεις  Εργάτες / τριες - προσωπικό βοηθητικών εργασιών
 • 1 θέση  Ναυαγοσώστης / τρια

    Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  την  αίτησή  τους  στο  Τμήμα  Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας,  Μαράσλειο Μέγαρο (1ος όροφος) Λεωφ. Αλεξάνδρας  6Α εντός προθεσμίας πέντε (05) εργασίμων ημερών και ειδικότερα από Τετάρτη 28/6/2017 έως και Τρίτη 4/7/2017

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26613 62775.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ