Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες, συνολικού αριθμού σαράντα δύο (42) ατόμων, για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών Εξοχών Μάκρης έτους 2017 στην Τοπική Κοινότητα Μάκρης της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, και συγκεκριμένα:

 • 1 θέση  Συντονιστές
 • 3 θέσεις  Επιμελητές
 • 2 θέσεις  Ειδ. Συνεργάτες - Ψυχαγωγοί
 • 2 θέσεις  Ειδ. Συνεργάτες - Χειροτεχνίας
 • 2 θέσεις  Γυμναστές
 • 14 θέσεις  Ομαδάρχες
 • 1 θέση  Διαχειριστές
 • 1 θέση  Βοηθ. Διαχειριστές
 • 1 θέση  Αποθηκάριοι
 • 1 θέση  Γιατροί
 • 1 θέση  Νοσοκόμοι
 • 1 θέση  Μάγειροι
 • 2 θέσεις  Βοηθ. Μαγείρων
 • 7 θέσεις  Εργάτες Εργάτριες
 • 1 θέση  Προσωπικό Καθαριότητας
 • 1 θέση  Φύλακες
 • 1 θέση  Ειδικός Τεχνίτης

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Λ. Δημοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη, από 27-6-2017 έως και 30-6-2017 (αρμόδια υπάλληλος κ.Τσελεμπή Σταμούλα τηλ. 2551064219).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ