Το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν, ΝΠΔΔ  του  Δήμου Βύρωνα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ωρομίσθιο καλλιτεχνικό - διδακτικό προσωπικό για τη λειτουργία της Σχολής Χορού του Ν.Π.Δ.Δ. του Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου  Ντάνκαν  κατά  τη  διδακτική περίοδο 2017–2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  και  για  το  χρονικό  διάστημα  εννέα (9) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

  • 3 θέσεις   ΔΕ/ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ (ΜΠΑΛΕΤΟΥ)
  • 3 θέσεις   ΔΕ/ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ
  • 4 θέσεις   ΔΕ/ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
  • 1 θέση  ΔΕ/ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΟΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΝΤΑΝΚΑΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ
  • 2 θέσεις  ΔΕ / ΔΑΣΚΑΛΟΙ HIP HOP
  • 1 θέση   ΔΕ / ΔΑΣΚΑΛΟΙ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ - LATIN
  • 2 θέσεις  ΔΑΣΚΑΛΟΙ YOGA
  • 1 θέση  ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΑΪ ΤΣΙ
  • 2 θέσεις  ΠΕ/ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
  • 1 θέση  ΠΕ/ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ (συνοδεία μαθημάτων χορού)

Διάρκεια σύμβασης:  9 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  αναζητήσουν  τη  σχετική  προκήρυξη  στην ηλεκτρονική  διεύθυνση  press@dimosbyrona.gr  του  Δήμου  Βύρωνα  ή  να  την παραλάβουν από τη Γραμματεία του Νομικού Προσώπου ( Διεύθυνση: Χρυσάφης 34 και   Δικαιάρχου,  τηλ.  210.7621234)  καθημερινά  τις  εργάσιμες  ημέρες  Δευτέρα - Παρασκευή  και  ώρες  από  09.00 π.μ.  έως  14.00  μ.μ.  Η υποβολή των αιτήσεων και των  δικαιολογητικών  θα    πραγματοποιηθεί  στα  γραφεία  του  Νομικού  Προσώπου καθημερινά  τις  εργάσιμες  ημέρες   Δευτέρα - Παρασκευή  και  ώρες  από  9.00  π.μ.  έως 13.00  μ.μ.  μέσα  σε  προθεσμία  δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης  της  παρούσας  σε  δύο  ημερήσιες  εφημερίδες του Νομού Αττικής.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ