Ο Δήμαρχος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, τριών (3) ατόμων, στο Δήμο Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο, και συγκεκριμένα:

  •     1 θέση  ΔΕ Ναυαγοσωστών - Παραλία SUNWING
  •     1 θέση  ΔΕ Ναυαγοσωστών - Παραλία Φαληρακίου
  •     1 θέση  ΔΕ Ναυαγοσωστών - Μεγάλη Παραλία Λίνδου

Διάρκεια σύμβασης: 3 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της υπηρεσίας, Πλατεία Ελευθερίας 1, από την επόμενη της δημοσίευσης στην τοπική εφημερίδα έως και 17.07.2017 ημέρα Δευτέρα.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ