Ο Δήμος Βόλβης έπειτα από την 66/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού οχτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας της υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

  • 8 θέσεις : Εργάτες Γενικών Καθηκόντων.

Διάρκεια σύμβασης : Τρεις (3) μήνες.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Βόλβης (Σταυρός Θεσσαλονίκης, τηλ. 2397065865) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και τις 14 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...