Η  Σχολή Αστυφυλάκων / Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου προκηρύσσει την  πρόσληψη  με  επιλογή, διδακτικού  προσωπικού  με  ωριαία αποζημίωση, για  κάλυψη  τις  κατωτέρω  θέσεις  διδακτικού  προσωπικού  (τακτικών - αναπληρωτών), στα ακόλουθα επαναληπτικά μαθήματα τα οποία θα πραγματοποιηθούν  από 04 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα έως και 08 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο
  • Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο - Εφαρμογή ποινικών υποθέσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο

  • Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο - Εφαρμογή ποινικών υποθέσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εφαρμογή ποινικών υποθέσεων

  • Αστυνομικό Δίκαιο
  • Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας (Γενικό Μέρος - Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι)
  • Θέματα Γενικής Αστυνόμευσης - Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
  • Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου

ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου - Ανθρώπινα Δικαιώματα

  • Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου

ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου

    Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι την 14:00’ ώρα της Παρασκευής 21ης Ιουλίου 2017, προσωπικά από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου.

Επίσης,  είναι  δυνατή  η  υποβολή  των  αιτήσεων και  ταχυδρομικά  στην  ανωτέρω διεύθυνση.  Μετά την 14:00’ ώρα της Παρασκευής 21ης Ιουλίου 2017 ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις.

    Λοιπές  πληροφορίες και  λεπτομέρειες  παρέχονται  από  το  Τμήμα  Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου/Γραφείο  Σπουδών  και  Δημ.  Σχέσεων στο  τηλέφωνο 2553026681-82-83-84  (ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα  Δοκίμων  Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου 1ο χιλ. επαρχ.  οδού  Διδ/χου - Μεταξάδων  Τ.Κ.  68300  Διδυμότειχο ( Αρμόδιος : Υπαστυνόμος Β’ ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ Μιχαήλ.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ