Ο Δήμος Μαραθώνος ανακοινώνει την πλήρωση τριάντα τριών (33) θέσεων στελεχών και λοιπού προσωπικού, παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της αναφερομένης στο θέμα παιδικής εξοχής, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

 •     1 θέση  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
 •     1 θέση  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 •     1 θέση  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
 •     1 θέση  ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
 •     1 θέση  ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
 •     1 θέση  ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
 •     1 θέση  ΙΑΤΡΟΣ
 •     1 θέση  ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ
 •     1 θέση  ΜΑΓΕΙΡΑΣ
 •     3 θέσεις  ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
 •     1 θέση  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
 •     6 θέσεις  ΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ (Δύο Θέσεις)

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Δύο θέσεις)

ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ (Δύο θέσεις)

 •     7 θέσεις  ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΛΑΝΤΖΑΣ (Τέσσερις θέσεις)

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ (Δύο θέσεις)

ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Μία θέση)

 •     1 θέση  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 •     1 θέση  ΦΥΛΑΚΑΣ
 •     2 θέσεις  ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΟΣ
 •     2 θέσεις  ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ - ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
 •     1 θέση  ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ (ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ)

Διάρκεια σύμβασης:  2 μήνες

    Το εποχιακό προσωπικό που θα επιλεγεί, θα απασχοληθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες λειτουργίας της Ε ́ Παιδικής Εξοχής και θα του παρέχεται δωρεάν σίτιση και διαμονή υποχρεωτική - στις εγκαταστάσεις της Ε ́ Παιδικής Εξοχής στην περιοχή Άγιος Ανδρέας Νέας Μάκρης.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ