Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 246/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:6ΙΕΥΟΛΣΓ-ΒΘ1 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

  • 2 θέσεις: Π..Ε. ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ή ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  • 1 θέση: Τ.Ε./Δ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ
  • 1 θέση: Δ.Ε. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ (πισίνας)
  • 1 θέση: Υ.Ε. ΦΥΛΑΚΩΝ

Διάρκεια σύμβασης: Δύο (2) μήνες.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης, οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο, τηλέφωνο: 23330 53441-42. Αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Παπαδοπούλου Ανθή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...