Ο Δήμαρχος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου   συνολικού   αριθμού  εβδομήντα (70) ατόμων,   προς   αντιμετώπιση κατεπειγουσών έκτακτων αναγκών του Δήμου Λέσβου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

 • 1 θέση  ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 3 θέσεις  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
 • 4 θέσεις  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
 • 5 θέσεις  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 • 2 θέσεις  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ ( ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ GRADER)
 • 1 θέση  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ (ΤΣΑΠΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ)
 • 1 θέση  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ (ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ)
 • 2 θέσεις  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ - BOBCAT
 • 3 θέσεις  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ -ΤΣΑΠΑ (ΤΥΠΟΥ JCB)
 • 1 θέση  ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
 • 9 θέσεις  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • 1 θέση  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΤΗΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • 2 θέσεις  ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ
 • 2 θέσεις  ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ
 • 1 θέση  ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ
 • 1 θέση  ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ
 • 5 θέσεις  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • 4 θέσεις  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 • 22 θέσεις  ΥΕ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου ΛΕΣΒΟΥ (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596 - αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου Ευμορφία Τυρή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τη Δευτέρα 31/7/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ