Πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς για την ακαδημαϊκή περίοδο 2017-2018.

Διάρκεια σύμβασης: 9 μήνες

    Η υποβολή των αιτήσεων και η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης , στα γραφεία της Επιχείρησης καθημερινά από τις 08:00 έως τις 14:00.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ