Προσλήψεις έξι (6) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα / ΥΗΣ Σφηκιάς – Ασωμάτων, που εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας.

Οι ειδικότητες:

6 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών (Ηλεκτρολόγος Βάρδιας)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ