Προσλήψεις  είκοσι έξι (26) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στο Νομό Κοζάνης.

Οι ειδικότητες:

  • 2 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού – Τεχνίτες Αυτοματισμών & Οργάνων (ημερήσιοι)
  • 13 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων (Ημερήσιοι)
  • 4 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (Ημερήσιοι)
  • 2 θέσεις  ΔΕ Υδραυλικοί (Ημερήσιοι)
  • 1 θέση  ΔΕ Ελαιοχρωματιστής (Ημερήσιος)
  • 1 θέση  ΔΕ Τεχνίτες Ξυλουργοί (Ημερήσιος)
  • 2 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων (Ημερήσιοι)
  • 1 θέση  ΤΕ Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός (Ημερήσιος)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ