Προσλήψεις Ιατρών, από το Δήμο Παύλου Μελά, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο τη συχνή παρακολούθηση της σωματικής υγείας των βρεφών και των νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς, που έχουν ενταχθεί στη χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018.

Ειδικότητες:

2 θέσεις  ΠΕ Ιατροί (Παιδίατροι)

Διάρκεια σύμβασης:

Από την υπογραφή της έως 31 Ιουλίου 2018

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Από 23/08/2017 έως  01/09/2017

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ