Προκήρυξη  ΑΣΕΠ 10Κ/2017: πλήρωση εβδομήντα έξι (76) θέσεων εργασίας προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΔΜΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Προθεσμία Υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων

Από 29 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη έως και 13 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Προθεσμία Υποβολής υπογεγραμμένων αίτησεων

Μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ