Πρόσληψη καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού προσωπικού συνολικά εννέα (9) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, για τα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Νάουσας.

Συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις  ΠΕ Καθηγητές Εικαστικών (Ζωγραφική - Χαρακτική)
  • 1 θέση  ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Καθηγητής Κεραμικής
  • 1 θέση  ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Καθηγητής Βίτρο
  • 1 θέση  ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Καθηγητής Ψηφιδωτού
  • 1 θέση  ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Καθηγητής Αγιογραφίας
  • 1 θέση  ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Καθηγητής Κοσμήματος
  • 1 θέση  ΔΕ Καθηγητής Ξυλογλυπτικής
  • 1 θέση  ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Καθηγητής Φωτογραφίας

Διάρκεια σύμβασης:  έως εννέα (9) μήνες

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ