Νέες θέσεις εργασίας για φύλακες στο Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Συγκεκριμένα:

  • 17 θέσεις  ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης - Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (Οργανική Μονάδα Γ.Ν.Θ. «Ιπποκρατειο»)
  • 5 θέσεις  ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης  - Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (Οργανική Μονάδα ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Διάρκεια σύμβασης:  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ