Προσλήψεις σαράντα ενός (41) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στην Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Συγκεκριμένα:

  • 13 θέσεις  ΔΕ Οδηγών Οχημάτων (με άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 18 θέσεις  ΔΕ Εισπρακτόρων - Σημειωτών
  • 10 θέσεις  ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ