Προκήρυξη για πρόσληψη συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων στη Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και χρονική διάρκεια μέχρι εννέα (9) μήνες.

Αναλυτικά οι θέσεις:

 • 4 θέσεις  Μουσικός Εκτελεστής Βιολιού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ  -  Συμφωνική Ορχήστρα Δημοτικού Ωδείου
 • 1 θέση  Μουσικός Εκτελεστής Φλάουτου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ  -  Συμφωνική Ορχήστρα Δημοτικού Ωδείου
 • 2 θέσεις  Μουσικός Εκτελεστής Βιόλας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ  -  Συμφωνική Ορχήστρα Δημοτικού Ωδείου
 • 3 θέσεις  Μουσικός Εκτελεστής Βιολοντσέλου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ  -  Συμφωνική Ορχήστρα Δημοτικού Ωδείου
 • 3 θέσεις  Μουσικός Εκτελεστής Φλάουτου  -  Φιλαρμονική
 • 6 θέσεις  Μουσικός Εκτελεστής Κλαρινέτου Σι ύφεση  -  Φιλαρμονική
 • 1 θέση  Μουσικός Εκτελεστής Φαγκότου  -  Φιλαρμονική
 • 2 θέσεις  Μουσικός Εκτελεστής Κόρνου σε Φα  -  Φιλαρμονική
 • 1 θέση  Μουσικός Εκτελεστής Αλτικόρνου  -  Φιλαρμονική
 • 1 θέση  Μουσικός Εκτελεστής Βαρυτόνου (Ευφώνιο)  -  Φιλαρμονική
 • 1 θέση  Μουσικός Εκτελεστής Τρομπόνι Ατίρο  -  Φιλαρμονική
 • 2 θέσεις  Μουσικός Εκτελεστής Μπάσου Μι ύφεση  -  Φιλαρμονική
 • 5 θέσεις  Μουσικός Εκτελεστής Τρομπέτας  -  Φιλαρμονική
 • 5 θέσεις  Μουσικός Εκτελεστής Κρουστών  -  Φιλαρμονική
 • 1 θέση  Μουσικός Εκτελεστής Μπάσου κλαρίνου  -  Φιλαρμονική
 • 1 θέση  Μουσικός Εκτελεστής Βαρύτονο Σαξόφωνο  -  Φιλαρμονική
 • 2 θέσεις  Μουσικός Εκτελεστής Άλτο Σαξόφωνο  -  Φιλαρμονική

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ