Νέες θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Πληροφορικής της  ΔΕΗ Α.Ε.  στην Αττική.

    Πρόσληψη συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, και συγκεκριμένα είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής και δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων πόρων και Οργάνωσης, που εδρεύουν στην Αθήνα.

Οι ειδικότητες:

  • 3 θέσεις  ΠΕ Πληροφορικής (Προγραμματιστών Η/Υ)
  • 14 θέσεις  ΤΕ Πληροφορικής (Προγραμματιστών Η/Υ)
  • 5 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Βοηθοί Ραδιοτεχνίτες)
  • 1 θέση  ΔΕ Οδηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 θέση  ΥΕ Εργάτης/τρια

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

Υποβολή αιτήσεων

Από 25/08/2017 έως και 04/09/2017 (ώρες 10.00 - 15.00)

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ