Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού στο Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας συνολικά είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.

  • 20 θέσεις  ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ