To ΝΠΔΔ « ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τριάντα τέσσερα (34) άτομα, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου που εδρεύει στην Αθήνα, με τις εξής ειδικότητες:

 • 1 ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ) 
 • 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ
 • 4 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
 • 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
 • 7 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
 • 2 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
 • 1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
 • 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ
 • 3 ΔΕ ΣΙΤΙΣΤΗ 
 • 2 ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
 • 2 ΥΕ ΒΟΗΘΟΥ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
 • 4 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
 • 4 ΥΕ ΒΟΗΘΟΥ ΣΙΤΙΣΤΗ

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...