• Κοινωνικοί σύνδεσμοι:

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

  • Τομείς Στελέχη Ξενοδοχειακών Μονάδων
  • Δημοσιεύσεις εργασίας 0
  • Προβολή 1156
  • email Info@amalgamhomes.com
  • website Https://amalgamhomes.com/

Περιγραφή εταιρείας

The scent of a sea breeze. The sound of the tide sweeping the shore. The mesmerizing chant of cicadas. The taste of salt in the air. The serenity of a violet sundown. The prevalence of light. We are an amalgamation of all things Aegean.
We are a coming together of different styles, ways and moods, a fusion of varying reflections on the same theme.

Since 2014 we practice the art of comfort within the inspiring beauty of the Cyclades, Greece.

We are your hosts. Come, join us!