ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

  • Τομείς Στελέχη Ξενοδοχειακών Μονάδων
  • Δημοσιεύσεις εργασίας 0
  • Προβολή 657
  • email Gkathenscenter@gmail.com
  • website Https://www.gkproperties.gr/

Περιγραφή εταιρείας

GK Properties is a Greek based company that manages  properties in the area of Athens. Our purpose is to provide the best possible outcome for our customers in the leadingTourism Industry.​Forget about the traditional industry approach, and turn your Property into a winning success story. We strive to challenge the status quo and established order with our best practices and proven strategic methodology. Whether you need help, developing and rolling out a new creative concept, turning around an underperforming property, or groom your results before its selling.