ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

  • Τομείς Στελέχη Ξενοδοχειακών Μονάδων
  • Δημοσιεύσεις εργασίας 0
  • Προβολή 162
  • email Info@lamway.gr
  • website Www.lamway.gr/el/

Περιγραφή εταιρείας

Η Lamway Hotel Management Group είναι μια Ελληνική εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων με επικέντρωση στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών προτάσεων και λύσεων προς ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και επενδυτές καθώς επίσης και στην ανάληψη της διαχείρισης ξενοδοχείων προσδίδοντας επιτυχημένα αποτελέσματα, με βελτιστοποίηση των οικονομικών δεικτών και της συνολικής αξίας της επιχείρησης.

Η Lamway προσφέρει προσωποποιημένες υπηρεσίες στρατηγικής κατεύθυνσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης που προέρχονται από την απαράμιλλη τεχνογνωσία και εμπειρία στον κλάδο της φιλοξενίας.  Σχεδιάζονται λύσεις διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων με στόχο να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία από την αύξηση των εσόδων, την μείωση του λειτουργικού κόστους και την βελτίωση της αποδοτικότητας.

Δραστηριοποιούμαστε στον κλάδο της φιλοξενίας τόσο ως ιδιοκτήτες όσο και ως διαχειριστές λειτουργίας ξενοδοχείων και προσφέρουμε στις υπηρεσίες μας την μοναδική οπτική του ιδιοκτήτη.
Αναγνωρίζουμε ότι επιχειρούμε σε μια εποχή όπου υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για ατομικότητα και πρωτοτυπία.  Τα επιτυχημένα ξενοδοχεία θα είναι αυτά που θα αναγνωρίσουν ότι τα πράγματα αλλάζουν, οι ανάγκες αλλάζουν, οι απαιτήσεις αλλάζουν, οι προσδοκίες των ανθρώπων αλλάζουν και θα πρέπει να προσαρμοστούν αντίστοιχα.

Πιστεύουμε εμφατικά στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα που επιτυγχάνονται με την υιοθέτηση των υψηλών πρότυπων που διαθέτουμε σε συνδυασμό με μια ολιστική προσέγγιση όπου κάθε μέλος της ομάδας μας ευθυγραμμίζεται σε έναν κοινό στόχο: Στο τέλος της ημέρας, το συμφέρον μας είναι ταυτόσημο με το συμφέρον του ιδιοκτήτη.