• Κοινωνικοί σύνδεσμοι:

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

  • Τομείς Στελέχη Ξενοδοχειακών Μονάδων
  • Δημοσιεύσεις εργασίας 0
  • Προβολή 757
  • email Info@lithanemon.gr
  • website Https://www.lithanemon.gr/portal.php?action=homepage&language=US

Περιγραφή εταιρείας

In the heart of Agnonta’s pine grove is located our small complex with the symbolic name “Lithanemon”. It is constituted by 9 apartments, shared in two buildings of traditional architecture, with particular sensitivity in the person and the environment.