Πληρους Απασχολησης Προσφερόμενο μισθό :

Ιατρός Ακτινολόγος για κλινική στην Κύπρο

Αποστολή εργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Μοιραστείτε αυτήν την εργασία :

Περιγραφή εργασίας

Elpis HR με πολυετή εμπειρία στο χώρο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στελεχώνει καθημερινά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων δημιουργώντας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων σχέσεις εμπιστοσύνης και μακροχρόνιας συνεργασίας.

Λόγω αυτού, γνωστό διαγνωστικό κέντρο στη Λεμεσό της Κύπρου, μας εμπιστεύτηκε για τη στελέχωση του σε προσωπικό.

Συγκεκριμένα, αναζητούμε Ιατρό Ακτινολόγο για άμεση πρόσληψη και μόνιμη εργασία.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ,  Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας
 • Πτυχίο Ιατρικής με ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής Ιατρικής.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό
  Σύνδεσμο.
 • Εγγραφή στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και αναγνώριση της
  ειδικότητας από το Συμβούλιο.
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από
  τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο ή εγγραφή στο Ιατρικό Συμβούλιο
  Κύπρου θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για εγγραφή
 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας στον γραπτό
  και προφορικό λόγο
 • Πολύ καλή γνώση/ χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Παροχές:

 •  Ελκυστικό πακέτο απολαβών ανάλογα με την εμπειρία και τις γνώσεις
 •  13ος μισθός
 •  Πακέτο κοινωνικών ασφαλίσεων
 •  Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Έναρξη άμεσα

 

Η ΕΛΠΙΣ JOBS σας ενημερώνει για τα ακόλουθα: Με την υποβολή του βιογραφικού σας παρέχετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που αναγράφονται σε αυτό, στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς για την πρόσληψη προσωπικού. Το βιογραφικό σας θα διατηρηθεί στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για δύο (2) έτη, μετά την πάροδο των οποίων θα διαγραφεί. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στιγμή την αφαίρεση και διαγραφή του βιογραφικού σας, αποστέλλοντας σχετική αίτηση στo e mail: hrs.elpis@gmail.com Τα προσωπικά δεδομένα που αναγράφονται στο βιογραφικό σας δεν διαβιβάζονται ποτέ σε τρίτα πρόσωπα.