Πληρους Απασχολησης Προσφερόμενο μισθό :

Υπάλληλος γραφείου για διαγνωστικό κέντρο στην Αθήνα

Αποστολή εργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Μοιραστείτε αυτήν την εργασία :

Περιγραφή εργασίας

Το διαγνωστικό μας κέντρο με έδρα την Αθήνα, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του έναν/μία υποψήφια για τη θέση του γραμματέα/υπάλληλο γραφείου.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επαγγελματική παρουσία και συμπεριφορά
 • Προϋπηρεσία σε θέση υπάλληλου γραφείου
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα

Παροχές

 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Συνεχής εκπαίδευση με δυνατότητες ανέλιξης
 • Πενθήμερη εργασία
 • Ασφαλιστική κάλυψη
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

 

Η ΕΛΠΙΣ HR σας ενημερώνει για τα ακόλουθα: Με την υποβολή του βιογραφικού σας παρέχετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που αναγράφονται σε αυτό, στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς για την πρόσληψη προσωπικού. Το βιογραφικό σας θα διατηρηθεί στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για δύο (2) έτη, μετά την πάροδο των οποίων θα διαγραφεί. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στιγμή την αφαίρεση και διαγραφή του βιογραφικού σας, αποστέλλοντας σχετική αίτηση στo e mail: hrs.elpis@gmail.com Τα προσωπικά δεδομένα που αναγράφονται στο βιογραφικό σας δεν διαβιβάζονται ποτέ σε τρίτα πρόσωπα.